Avís legal


Aquesta ploítica de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades l les condicions generals que regulen l'accés i l'ús de la página web www.optimaimmo.com, de conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals d’ara endavant “la web”, del qual és titular i propietària IMMOBILIÀRIA PALLARS, S.L., societat constituïda i inscrita al “Registre de Societats” amb NRT L-713094-G, situada a la Plaça del consell, 8 AD200 Encamp – Tel +376 807 500, d’ara endavant “La Propietària”. L'ús de la web implica l'expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, l'usuari ha de llegir aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la web, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la web. L'accés a la web és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de la web es facilita la informació sobre la compra venda d'immobles a Andorra i informació general del país amb la finalitat de promoure internacionalment el Principat d'Andorra.
Responsabilitats
La informació continguda en la web és la vigent en la data de l'última actualització, i la propietària no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la web ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. La Propietària es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la web, la seva presentació i configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, la Propietària es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la web i restringir-ne l'accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Propietària es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la web, així com el dret de prestació o cancel•lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L'ús d'aquesta web i la informació que es facilita és responsabilitat de l'usuari. La Propietària no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de la web i dels programes que incorpora. La Propietària no es responsabilitza de l'ús que l'usuari del web realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hiperenllaços continguts en la web. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines i de la web. Així mateix, la Propietària no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la web.
Propietat intel•lectual sobre els continguts
Tots els elements que apareixen en la web, així com l'estructura, el disseny i el codi font són propietat d’ “IMMOBILIÀRIA PALLARS, S .L.” o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública de la web sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L'accés per part de l'usuari als continguts i els serveis de la web no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris de la web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l'ús de la web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il•lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.
Acceptació
L'accés i la utilització de la web impliquen el consentiment i l'acceptació de l'usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.
Legislació i jurisprudència aplicable
Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als seus tribunals.